Vacatures

Vacatures

 

Werken bij winstboek.nl

 

Cultuur

Winstboek kent een doe-cultuur, waarbij de aandacht voor het individu centraal staat, zowel voor cliënten als medewerkers. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen! We zijn een vraaggerichte organisatie. Dat betekent, dat we in ons dagelijkse werk goed luisteren naar signalen en vragen van cliënten en daar de ondersteuning op afstemmen. Hierdoor is onze dienstverlening continu in ontwikkeling. Andere vormen van dienstverlening worden niet uitgesloten:wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.Slagvaardig de wensen van de cliënt invullen vraagt om ondernemerschap, creativiteit en een dienstverlenende houding van medewerkers.

Daarnaast luisteren we goed naar elkaar. Communicatie tussen collega’s, tussen de verschillende locaties en met het centraal bureau is dan ook de basis voor optimale samenwerking. Iedere locatie is redelijk autonoom zodat korte lijnen en laagdrempeligheid gewaarborgd zijn. De omgang met elkaar is open en respectvol waarin vertrouwen naarelkaar gegeven wordt. Het zijn deze ‘in de praktijk’ ontstane cultuuraspecten die mede onze identiteit hebben gevormd.

Wat kun je van ons verwachten?

 

Wij willen goede kwaliteit van dienstverlening en van arbeid. Dit realiseren we met goedgekwalificeerde, professionele en betrokken medewerkers. Deze kwaliteit wordt niet opgelegd door een woud aan regels, maar komt in eerste instantie voort uit de eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen daarin.

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers die deze verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, vinden het vanzelfsprekend om verantwoording af te leggen en in openheid te handelen. Wij bevorderen daarom zelfstandig denken en werken. Tevens geven wij de medewerker ruimte, kansen en faciliteiten om in vertrouwen zijn of haar verantwoordelijkheden te kunnen nemen. Grote aandacht wordt besteed aan vakmatige en persoonlijke ontwikkeling.

Visie op mensen winstboek beschouwt ieder persoon als waardig en uniek. Vanwege deze erkenning van de eigenheid van de persoon worden mensen in staat gesteld hun mogelijkheden te ontwikkelen.

 Om zelf beslissingen te nemen. Daarmee hebben mensen hun eigen verantwoordelijkheid en hebben zij rechten én plichten. Deze visie is zowel van toepassing op cliënten als op medewerkers en vormt de rode draad in het beleid en in de manier waarop dat uitgevoerd wordt.

Leave A Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.